LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

TỔ CHUYÊN MÔN

 

Giới thiệu chung

        Từ năm học 2018-2019, thực hiện chủ trương tinh giảm bộ máy của Tỉnh Ủy Nghệ An, đồng thời nhằm tăng cường vai trò của nhóm chuyên môn trong các trường học. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Nghệ An. Trong Trường THPT Bắc Yên Thành các tổ chuyên môn được kiện toàn, sắp xếp lại chỉ còn 4 tổ chuyên môn:

1) Tổ Toán – Tin học (Gồm 2 nhóm chuyên môn là Toán và Tin học). Do thầy giáo Nguyễn Minh Hải (Ths – GV Toán) làm TTCM và Cô giáo Nguyễn Thị Hiên (Cn- GV Tin học) làm TPCM

2) Tổ Tự nhiên (Gồm 3 nhóm chuyên môn là Vật lý-CN; Hóa học; Sinh-CN). Do thầy giáo Ngô Sỹ Thắng (Cn-GV Vật lý) làm TTCM và các thầy giáo Lê Xuân Tuấn (Cn-GV Hóa học), Phan Đức Hạnh (Ths – GV Sinh học) làm TPCM.

3) Tổ Văn – Ngoại ngữ (Gồm 2 nhóm chuyên môn là Ngữ văn và Tiếng Anh). Do Cô giáo Lê Thị Thanh Hương (Cn-GV Tiếng Anh) làm TTCM và cô giáo Trần Thị Thúy (Cn-GV Ngữ văn) làm TPCM.

4) Tổ Xã hội (Gồm 4 nhóm chuyên môn là Lịch sử; Địa lý; GDCD; Thể dục-QP). Do cô giáo Nguyễn Thị Hà (Cn-GV Lịch sử) làm TTCM và các thầy cô giáo: Phan Thị Nga (Cn-GV Địa lý), Trần Quang Hòa (Cn-GV Thể dục) làm TPCM.

Giới thiệu

Từ năm học 2018-2019, thực hiện chủ trương tinh giảm bộ máy của Tỉnh Ủy Nghệ An, đồng thời nhằm tăng cường vai trò của nhóm chuyên môn trong các trường học. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Nghệ An. Trong Trường THPT Bắc Yên Thành các tổ chuyên môn được kiện toàn, sắp xếp lại chỉ còn 4 tổ chuyên môn:

1) Tổ Toán – Tin học (Gồm 2 nhóm chuyên môn là Toán và Tin học). Do thầy giáo Nguyễn Minh Hải (Ths – GV Toán) làm TTCM và Cô giáo Nguyễn Thị Hiên (Cn- GV Tin học) làm TPCM

2) Tổ Tự nhiên (Gồm 3 nhóm chuyên môn là Vật lý-CN; Hóa học; Sinh-CN). Do thầy giáo Ngô Sỹ Thắng (Cn-GV Vật lý) làm TTCM và các thầy giáo Lê Xuân Tuấn (Cn-GV Hóa học), Phan Đức Hạnh (Ths – GV Sinh học) làm TPCM.

3) Tổ Văn – Ngoại ngữ (Gồm 2 nhóm chuyên môn là Ngữ văn và Tiếng Anh). Do Cô giáo Lê Thị Thanh Hương (Cn-GV Tiếng Anh) làm TTCM và cô giáo Trần Thị Thúy (Cn-GV Ngữ văn) làm TPCM.

4) Tổ Xã hội (Gồm 4 nhóm chuyên môn là Lịch sử; Địa lý; GDCD; Thể dục-QP). Do cô giáo Nguyễn Thị Hà (Cn-GV Lịch sử) làm TTCM và các thầy cô giáo: Phan Thị Nga (Cn-GV Địa lý), Trần Quang Hòa (Cn-GV Thể dục) làm TPCM.

Giới thiệu

Từ năm học 2018-2019, thực hiện chủ trương tinh giảm bộ máy của Tỉnh Ủy Nghệ An, đồng thời nhằm tăng cường vai trò của nhóm chuyên môn trong các trường học. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Nghệ An. Trong Trường THPT Bắc Yên Thành các tổ chuyên môn được kiện toàn, sắp xếp lại chỉ còn 4 tổ chuyên môn:

1) Tổ Toán – Tin học (Gồm 2 nhóm chuyên môn là Toán và Tin học). Do thầy giáo Nguyễn Minh Hải (Ths – GV Toán) làm TTCM và Cô giáo Nguyễn Thị Hiên (Cn- GV Tin học) làm TPCM

2) Tổ Tự nhiên (Gồm 3 nhóm chuyên môn là Vật lý-CN; Hóa học; Sinh-CN). Do thầy giáo Ngô Sỹ Thắng (Cn-GV Vật lý) làm TTCM và các thầy giáo Lê Xuân Tuấn (Cn-GV Hóa học), Phan Đức Hạnh (Ths – GV Sinh học) làm TPCM.

3) Tổ Văn – Ngoại ngữ (Gồm 2 nhóm chuyên môn là Ngữ văn và Tiếng Anh). Do Cô giáo Lê Thị Thanh Hương (Cn-GV Tiếng Anh) làm TTCM và cô giáo Trần Thị Thúy (Cn-GV Ngữ văn) làm TPCM.

4) Tổ Xã hội (Gồm 4 nhóm chuyên môn là Lịch sử; Địa lý; GDCD; Thể dục-QP). Do cô giáo Nguyễn Thị Hà (Cn-GV Lịch sử) làm TTCM và các thầy cô giáo: Phan Thị Nga (Cn-GV Địa lý), Trần Quang Hòa (Cn-GV Thể dục) làm TPCM.

Giới thiệu

 Từ năm học 2018-2019, thực hiện chủ trương tinh giảm bộ máy của Tỉnh Ủy Nghệ An, đồng thời nhằm tăng cường vai trò của nhóm chuyên môn trong các trường học. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Nghệ An. Trong Trường THPT Bắc Yên Thành các tổ chuyên môn được kiện toàn, sắp xếp lại chỉ còn 4 tổ chuyên môn:

1) Tổ Toán – Tin học (Gồm 2 nhóm chuyên môn là Toán và Tin học). Do thầy giáo Nguyễn Minh Hải (Ths – GV Toán) làm TTCM và Cô giáo Nguyễn Thị Hiên (Cn- GV Tin học) làm TPCM

2) Tổ Tự nhiên (Gồm 3 nhóm chuyên môn là Vật lý-CN; Hóa học; Sinh-CN). Do thầy giáo Ngô Sỹ Thắng (Cn-GV Vật lý) làm TTCM và các thầy giáo Lê Xuân Tuấn (Cn-GV Hóa học), Phan Đức Hạnh (Ths – GV Sinh học) làm TPCM.

3) Tổ Văn – Ngoại ngữ (Gồm 2 nhóm chuyên môn là Ngữ văn và Tiếng Anh). Do Cô giáo Lê Thị Thanh Hương (Cn-GV Tiếng Anh) làm TTCM và cô giáo Trần Thị Thúy (Cn-GV Ngữ văn) làm TPCM.

4) Tổ Xã hội (Gồm 4 nhóm chuyên môn là Lịch sử; Địa lý; GDCD; Thể dục-QP). Do cô giáo Nguyễn Thị Hà (Cn-GV Lịch sử) làm TTCM và các thầy cô giáo: Phan Thị Nga (Cn-GV Địa lý), Trần Quang Hòa (Cn-GV Thể dục) làm TPCM.

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn