LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

Danh sách GV Toán năm học 2020-2021

24/9/2020

 

 

NGUYỄN BÁ THỦY

Ngày sinh: 19.9.1976

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0984976308

Email: Thuynb.byt@nghean.edu.vn

 

ĐẬU VĂN PHI

Ngày sinh: 19.9.1980

Chức vụ: Tổ trưởng

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại:  0976677321

Email: Dauphi1980@gmail.com

 

PHẠM THỊ BẮC

Ngày sinh: 10.4.1979

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0348183515

Email: phambacna@gmail.com

 

TRẦN THỊ THU HIỀN

Ngày sinh: 01/9/1983

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0376946989

Email: thuhienbyt@gmail.com

 

VÕ THỊ HOÀI

Ngày sinh: 22/12/1989

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0979419917

Email: hoaibyt@gmail.com

 

NGUYỄN VĂN LÂM

Ngày sinh: 01/6/1977

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0985128005

Email: lamtuyetna77@gmail.com

 

PHAN DOÃN QUYỀN

Ngày sinh: 20/01/1982

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0979281081

Email: nguyennghia307@gmail.com

 

HOÀNG THỊ THỦY

Ngày sinh: 01/12/1988

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0383588809

Email: thuyht.hus@gmail.com

 

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Ngày sinh: 20/8/1986

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0385792448

Email: trangtai@gmail.com

 

NGUYỄN THỊ HỒNG CHUYÊN

Ngày sinh: 17/02/1977

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0977611625

Email: hongchuyennguyen17@gmail.com

 

ĐƯỜNG HẢI HÙNG

Ngày sinh: 27/.04.1965

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0948457249

Email:

 

NGUYỄN PHÚC KHANG

Ngày sinh: 05/3/1980

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0974044655

Email: phuckhang0503@gmail.com

 

TRỊNH THỊ NGA

Ngày sinh: 02/6/1979

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0987481485

Email: leanhkhoa472013@gmail.com

 

NGUYỄN HỮU THANH

Ngày sinh: 02/4/1980

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0987681247

Email: huuthanh.byt@gmail.com

 

PHAN HOÀNG THẠCH

Ngày sinh: 10/02/1984

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0977100284

Email: thietmoclan.pht@gmail.com

 

NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Ngày sinh: 20/10/1976

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0988782707

Email: nguyenthinh999@gmail.com

Liên quan

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn