Kế hoạch tuần

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 34 (Từ 06/04/2020 đến 12/04/2020)

 

 W34

 

 

Trực

BGH, VP, Bảo vệ

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

Học sinh nghỉ học tự ôn tập theo hướng dẫn và câu hỏi mà các thầy cô giáo giao và học trực tuyến.

- Các thầy cô giáo họp nhóm, xây dựng phân phối chương trình, tiến hành soạn giáo án dạy học trực tuyến.

- Cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện các nội dung BDTX, làm báo cáo chuyên đề và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của nhà trường. Thường xuyên theo dõi kế hoạch của trường để điều chỉnh công việc phù hợp.

 

 

Thứ, ngày

Sáng

Trực

BGH

Chiều

Trực

BGH

 

 Hai

06/4

- Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

- Từ 08h00: Giao ban BGH+NTCM

(trực tuyến)

Thủy

- Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 gây ra

- Các nhóm CM họp trực tuyến

Thuỷ

 

 Ba

07/4

- Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

- Các nhóm CM xây dựng PPCT mới

Dũng

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Dũng

 

08/4

- Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

- Các nhóm CM xây dựng PPCT mới

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Năm

09/4

- Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

- Các nhóm CM xây dựng PPCT mới

Cường

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Cường

 

Sáu

10/4

- Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

- Các nhóm soạn giáo án dạy trực tuyến

Thủy

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Thủy

 

Bảy

11/4 

- Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

- Các nhóm soạn giáo án dạy trực tuyến

Dũng

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Dũng

 

 

CN

12/4

Nghỉ

Nghỉ

123

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn