LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

Kế hoạch tuần

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 7 (Từ 18/10/2021 đến 24/10/2021)

 

 

 

Lớp trực chiều: 12A5- GVCN: Đường Hải Dung

 

 

Lớp trực sáng: 10A1 – GVCN: Nguyễn Phúc Khang

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid-19

- Dạy và học theo thời khóa biểu (cả trực tiếp và trực tuyến)

- Tăng cường BDHSG khối 12

- Tập huấn Ma trận đề

- Dạy bù (trực tuyến) các tiết học đã nghỉ (đảm bảo kịp chương trình thi giữa kỳ).

- Thực hiện giờ vào học mới:

Sáng từ 6h55 – Chiều từ 13h30

 

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

 

 Hai

18/10

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

- Dự giờ kiểm tra

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

 

 Ba

19/10

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

 

20/10

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

Ngày phụ nữ Việt Nam

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

- Ca sáng học trực tuyến

 

Năm

21/10

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

- Ca chiều học trực tuyến

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

 

Sáu

22/10

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

 

Bảy

23/10

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

- Giao ban GVCN

- Sinh hoạt lớp

- Vệ sinh

- Dạy và học theo TKB

- Giao ban GVCN

- Sinh hoạt lớp

 

CN

24/10

Dạy bù các tiết đã nghỉ

Dạy bù các tiết đã nghỉ

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn