LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

Danh sách GV Tin học năm học 2020-2021

24/9/2020

 

 

 

NGUYỄN THỊ HIÊN

Ngày sinh: 08/3/1983

Chức vụ: Tổ phó

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0975543123

Email: bythien@gmail.com

 

NGUYỄN THỊ BÍCH DIỆP

Ngày sinh: 15/7/1984

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0974287238

Email: bichdiep1984@gmail.com

 

PHAN VĂN THIỀU

Ngày sinh: 26/3/1981

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0982386475

Email: Thieubyt@gmail.com

 

TẠ THỊ HẬU

Ngày sinh: 24/4/1988

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0368140014

Email: Hau.yt3@nghean.edu.vn

 

TRẦN THỊ DUNG

Ngày sinh: 08/4/1995

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0963961254

Email: Trandung54.sptin@gmail.com

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn