LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

TKB học thêm

 


TKB học thêm và học thực hành GDQP. Tuần 13 (Từ 28/11/2022 đến 04/12/2022)

 

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

10A1

G101

QP-Anh

Toán-Thịnh

Sinh-Hạnh

Lý-Thắng

Hóa-Tuấn

 

10A2

G102

Lý-Quang

QP-Anh

Toán-Hoài

Sinh-Ngân

Hóa-Lành

 

10A3

G203

Hóa-Sen

 

Lý-Thắng

Toán-Thạch

Sinh-Lương

QP-Anh

10A4

G204

 

Hóa-Huyền

QP-Anh

Lý-Lý

Anh-Huyền

Toán-Bắc

10A5

B105

Toán-Thanh

Hóa-Hường

Anh-Hương2

QP-Thọ

Văn-Đồng

 

10A6

B106

QP-Thọ

Lý-Quang

Toán-Trang2

Hóa-Lành

Anh-Hương1

 

10A7

B107

Hóa-Hòa1

 

Anh-Hương1

Sinh-Hạnh

Toán-Phi

 

10A8

B108

Văn-Huế

Sinh-Ngân

QP-Trung

 

Toán-Hiền

Hóa-Hòa2

10C1

B201

Toán-Thịnh

 

Văn-Thương

QP-Trung

Sử-Hà

Anh-Hằng

10C2

B202

Anh-Hà

 

Toán-Bắc

Văn-Huế

QP-Trung

 

10D1

B203

Văn-Thương

 

Toán-Thành

 

Anh-Hương2

QP-Trung

10D2

B204

Đại-Bắc

 

Anh-Hòa

Văn-Hoài

Hình-Bắc

 

10D3

B205

Anh-Dung

 

Sinh-Lương

Toán-Trang2

Văn-Hiền

 

10D4

B206

 

Anh-Quảng

 

Toán-Thanh

Văn-Huế

 

11A1

D303

Toán-Khang

 

Hóa-Hòa1

Sinh-Thanh

Lý-Phương

 

11A2

D305

QP-Trung

Hóa-Yến

Anh-Huyền

Toán-Thành

Lý-Long

 

11A3

D306

 

 

 

 

 

 

11A4

D307

 

Đại-Nga

Lý-Long

 

Anh-Trung

Hình-Nga

11A5

E101

Toán-Trang2

 

Lý-Quang

Văn-Thủy1

Hóa-Sen

 

11A6

E102

 

Lý-Lài

Sinh-Tuyết

Toán-Quyền

 

Hóa-Dịu

11A7

E103

Hóa-Yến

 

Toán-Quyền

Lý-Long

Hóa-Yến

 

11A8

E104

 

QP-Trung

Lý-Phương

Hóa-Sen

Toán-Lâm

 

11C1

E105

Anh-Huyền

 

Toán-Lâm

Văn-Thúy

Địa-Điền

 

11C2

E106

Văn-Thảo

 

Địa-Điền

Anh-Huyền

Toán-Thành

 

11D1

G101

 

Toán-Thủy2

Văn-Thúy

Địa-Điền

Anh-Lợi

 

11D2

G102

 

Toán-Trang2

Văn-Hoa

Anh-Trung

Sử-Minh

 

11D3

G103

Văn-Kỳ

 

Anh-Hà

 

Toán-Quyền

Địa-Điền

11D4

G104

Toán-Lâm

 

Địa-Nga

Anh-Hà

Văn-Thành

 

12A1

D101

Lý-Nhuần

 

Hóa-Dịu

Sinh-Lịch

Toán-Thạch

 

12A2

D102

 

 

Toán-Phi

Hóa-Tuấn

Lý-Thắng

 

12A3

D103

Hóa-Huyền

 

Toán-Hiền

Lý-Nhuần

Văn-Kỳ

 

12A4

D105

Hóa-Lành

 

Lý-Lài

Toán-Thịnh

Sinh-Thanh

 

12A5

D106

Lý-Lài

 

Toán-Thanh

Hóa-Yến

Văn-Hường

 

12A6

D107

 

Toán-Khang

Anh-Quảng

Văn-Hiền

GDCD-Trâm

 

12A7

D201

Toán-Hoài

 

Lý-Nhuần

Hóa-Dịu

QP-Thọ

Lý-Nhuần

12C1

D202

Địa-Hoa

QP-Thọ

Toán-Thạch

Sử-Thành

Văn-Thủy2

 

12C2

D203

 

Văn-Thành

GDCD-Tâm

Toán-Bắc

QP-Anh

Sử-Minh

12D1

D205

Đại-Nga

 

 

Anh-Hương1

Hình-Nga

Văn-Thủy2

12D2

D206

Văn-Thủy1

Anh-Hằng

Sử-Hà

Địa-Nga

Toán-Hoài

 

12D3

D207

Anh-Lợi

 

Toán-Thủy2

Anh-Lợi

Văn-Thủy1

Địa-Nga

12D4

D301

Văn-Hường

Địa-Điền

GDCD-Nghĩa

Toán-Hiền

 

Anh-Hòa

12D5

D302

Địa-Lan

Toán-Bắc

Sử-Min

 

Anh-Duyên

Văn-Hường

GHÉP

C106

 

GDCD-Trâm

 

Sử-Minh

 

 

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn