TKB học thêm

 


THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM TUẦN 32 (từ 25/03/2019 đến 31/03/2019)

 Theo đăng ký tự nguyện của các lớp

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng CN

10A1

G103

 

 

Toán-Phượng

Lý-Long

Hoá-Tuấn

 

 

10A2

G104

 

 

Lý-Long

Hoá-Dịu

Sinh-Thanh

 

 

10A3

G201

 

 

Toán-Thịnh

Lý-Quang

Hoá-Hoà

 

 

10A4

G202

 

 

Hoá-Yến

Toán-Thanh

Lý-Lý

 

 

10A5

G203

 

 

Lý-Quang

Toán-Bắc

Hoá-Trọng

 

 

10A6

G204

 

 

Hoá-Dịu

Lý-Lý

Anh-Dung1

 

 

10C1

B201

 

 

 

Anh-Dung1

Toán-Thịnh

 

 

10C2

B202

 

 

Toán-Bắc

Văn-Thuỷ2

 

 

 

10C3

B203

 

 

Anh-Hằng

 

QP-Thọ

 

 

10C4

B204

 

 

 

 

Toán-Quyền

QP-Thọ

 

10D1

B205

 

 

Anh-Lợi

Hoá-Hoà

Toán-Phượng

 

 

10D2

B206

 

 

Toán-Chuyên

Văn-Thảo

Anh-Quyên

 

 

10D3

B107

 

 

Toán-Quyền

Anh-Quảng

 

 

 

11A1

D301

 

 

Lý-Thắng

Hoá-Tá

Toán-Khang

 

 

11A2

D302

 

 

Toán-Hải

Hoá-Tuấn

Lý-Thắng

 

 

11A3

D303

 

 

Lý-Hằng

Toán-Hiền

Hoá-Yến

 

 

11A4

D305

 

 

Hoá-Tá

 

Lý-Long

 

 

11A5

D306

 

 

Toán-Thuỷ

Lý-Hằng

Hoá-Lành

 

 

11C1

D307

 

 

Sinh-Ngân

Hoá-Yến

Lý-Hải

 

 

11C2

E101

 

 

Toán-Hùng

Sinh-Ngân

 

QP-Anh

 

11C3

E102

 

 

Hoá-Tuấn

Toán-Thuỷ

 

 

 

11C4

E103

 

 

 

QP-Anh

 

 

 

11C5

E104

 

 

Lý-Lý

 

QP-Anh

 

 

11C6

E105

 

 

Văn-Thuỷ2

Anh-Lợi

Toán-Chuyên

 

 

11C7

E106

 

 

Lý-Hải

Toán-Hùng

 

 

 

11C8

G101

 

 

Sinh-Lương

Lý-Linh

 

 

 

11C9

G102

 

 

Toán-Nga

Văn-Thuý

Anh-Hương1

 

 

12A1

C101

 

 

 

 

Anh-Hương2

 

 

12A2

C106

 

 

 

 

Toán-Phi

 

 

12A3

D101

 

 

 

 

Anh-Trung

 

 

12A4

D102

 

 

Anh-Hương1

 

Toán-Trang

 

 

12A5

D103

 

 

Toán-Hoài

 

Toán-Hoài

 

 

12C1

D105

 

 

Toán-Trang

 

Văn-Hường

 

 

12C2

D106

 

 

Anh-Trung

 

Văn-Hà

 

 

12C3

D107

 

 

Văn-Huế

 

Anh-Quảng

 

 

12C4

D201

 

 

Anh-Quảng

 

Văn-Thành

 

 

12C5

D202

 

 

Văn-Thành

 

Anh-Duyên

 

 

12C6

D203

 

 

Toán-Hiền

 

Văn-Kỳ

 

 

12C7

D205

 

 

Anh-Duyên

 

Văn-Đồng

 

 

12C8

D206

 

 

Toán-Khang

 

Văn-Thuý

 

 

12C9

D207

 

 

Anh-Hương2

 

Toán-Thạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHTN 1

C101

 

 

Hoá-Trọng

Hoá-Trọng

 

 

 

KHTN 2

C106

 

 

Hoá-Hoà

Lý-Nhuần

 

 

 

KHTN 3

D101

 

 

Lý-Phương

Hoá-Lành

 

 

 

KHTN 4

D102

 

 

 

Hoá-Huyền

 

 

 

KHTN 5

D103

 

 

 

Lý-Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 1

D105

 

 

 

Sử-Min

 

 

 

KHXH 2

D106

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 3

D107

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 4

D201

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 5

D202

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 6

D203

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 7

D205

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     ĐẶNG PHÚC DŨNG

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn