LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

TKB học thêm

 


THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM TUẦN 27 (từ 01/03/2021 đến 07/03/2021)

 (Theo đăng ký tự nguyện của các lớp)

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng CN

10A1

G102

 

QP-Trung

Toán-Thạch

Lý-Nhuần

Anh-Hương1

Hóa-Dịu

 

10A2

G103

 

Lý-Nhuần

QP-Trung

Hóa-Tuấn

Toán-Khang

 

 

10A3

G104

 

Văn-Thủy2

Anh-Trung

QP-Trung

Toán-Hiền

 

 

10A4

G201

 

Toán-Thành

Sinh-Tuyết

Lý-Linh

Anh-Hằng

 

 

10A5

G202

 

Toán-Hiền

Anh-Hằng

Sinh-Tuyết

Lý-Hằng

 

 

10A6

G203

 

Sử-Nhung

GDCD-Trâm

Anh-Hà

Sinh-Lương

 

 

10A7

G204

 

Sinh-Lương

Toán-Hoài

Địa-Hoa

Văn-Thủy1

 

 

10C1

B203

 

Địa-Hoa

Văn-Thủy2

Sinh-Thanh

Toán-Thành

Anh-Hà

 

10C2

B204

 

Hóa-Huyền

Văn-Hường

 

 

Địa-Hoa

 

10D1

B205

 

Sinh-Thanh

Toán-Nga

Sử-Thành

Hóa-Hường

 

 

10D2

B206

 

Hóa-Hòa2

Sử-Nhung

Địa-Điền

Anh-Duyên

Văn-Hường

 

10D3

B105

 

Lý-Lài

Toán-Thủy

Hóa-Dịu

Sử-Nhung

 

 

10D4

B106

 

Lý-Hằng

Hóa-Sen

Toán-Thủy

Toán-Hoài

Địa-Điền

 

10D5

B107

 

Anh-Hà

Hóa-Hòa2

Sinh-Hạnh

Văn-Hường

 

 

11A1

D207

 

QP-Thọ

Toán-Thanh

Lý-Phương

 

Hóa-Tuấn

 

11A2

D301

 

Toán-Thạch

QP-Thọ

Hóa-Lành

Anh-Lợi

Lý-Thắng

 

11A3

D302

 

Lý-Quang

Toán-Tú

QP-Thọ

Hóa-Yến

Anh-Quảng

 

11A4

D303

 

Văn-Thảo

Địa-Lan

Toán-Hoài

QP-Thọ

Sử-Nhung

 

11A5

D305

 

Anh-Hòa

Toán-Hiền

 

Lý-Quang

 

 

11A6

D306

 

Hóa-Sen

Lý-Lài

Toán-Tú

Sinh-Ngân

 

 

11A7

D307

 

Sinh-Ngân

Toán-Bắc

Địa-Lan

Văn-Kỳ

 

 

11C1

E101

 

Sử-Hà

Văn-Hiền

Toán-Bắc

 

Địa-Lan

 

11C2

E102

 

QP-Anh

Anh-Quảng

 

Văn-Thành

Toán-Tú

 

11C3

E103

 

Toán-Trang

QP-Anh

Sinh-Ngân

Văn-Huế

 

 

11C4

E104

 

Anh-Trung

Lý-Phương

QP-Anh

 

Sử-Hà

 

11D1

E105

 

Anh-Lợi

Toán-Trang

Văn-Hiền

QP-Anh

 

 

11D2

E106

 

Toán-Quyền

Sinh-Ngân

Sử-Hà

Địa-Nga

 

 

11D3

G101

 

Anh-Quảng

Toán-Lâm

Văn-Thảo

Hóa-Huyền

Lý-Hải

 

KHTN1

C101

Lý-Long

Toán-Phi

Hóa-Tuấn

Văn-Kỳ

Sinh-Thanh

Anh-Hương2

 

KHTN2

C106

Lý-Thắng

Văn-Hường

Sinh-Thanh

Anh-Hương2

Hóa-Dịu

Toán-Thịnh

 

KHTN3

D101

Lý-Phương

Toán-Thanh

Sinh-Lương

Văn-Hường

Hóa-Tuấn

Anh-Dung

 

KHTN4

D102

Lý-Lý

Toán-Khang

Hóa-Hường

Anh-Hằng

Sinh-Hạnh

Văn-Kỳ

 

KHTN5

D103

Lý-Quang

Anh-Dung

Hóa-Yến

Văn-Thành

Sinh-Tuyết

Toán-Bắc

 

KHTN6

D105

Hóa-Dịu

Toán-Thủy

Sinh-Hạnh

Văn-Thúy

Lý-Long

Anh-Duyên

 

KHXH1

D106

Sử-Min

Anh-Hương2

Địa-Điền

Toán-Phi

GDCD-Nghĩa

Văn-Thủy1

 

KHXH2

D107

Sử-Thành

Toán-Nga

GDCD-Nghĩa

Văn-Thủy1

Địa-Lan

Anh-Lợi

 

KHXH3

D201

Địa-Điền

Anh-Hằng

Sử-Min

Toán-Khang

GDCD-Trâm

Văn-Thương

 

KHXH4

D202

Địa-Nga

Anh-Duyên

Sử-Thành

Văn-Thương

GDCD-Tâm

Toán-Trang

 

KHXH5

D203

Địa-Lan

Toán-Thịnh

GDCD-Tâm

Anh-Duyên

Sử-Thành

Văn-Thúy

 

KHXH6

D205

GDCD-Nghĩa

Văn-Kỳ

Địa-Hoa

Toán-Thành

Sử-Hà

Anh-Hằng

 

KHXH7

D206

GDCD-Trâm

Văn-Thúy

Sử-Hà

Anh-Dung

Địa-Hoa

Toán-Quyền

 

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

ĐẶNG PHÚC DŨNG

12

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn