TKB học thêm

 


THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM TUẦN 41 (từ 25/05/2020 đến 31/05/2020)

 Theo đăng ký tự nguyện của các lớp

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng CN

10A1

G102

 

Hóa-Trọng

 

Toán-Thanh

Lý-Phương

 

 

10A2

G103

 

Lý-Nhuấn

Toán-Thạch

Hóa-Lành

Anh-Duyên

 

 

10A3

G104

 

Hóa-Tá

Lý-Quang

Văn-Thủy2

Toán-Khang

 

 

10A4

G201

 

Hóa-Hòa

Toán-Hoài

Lý-Lài

Sinh-Thanh

 

 

10A5

G202

 

Lý-Quang

Anh-Dung1

Hóa-Tá

Toán-Linh

 

 

10A6

G203

 

Toán-Linh

Hóa-Hường

Văn-Huế

 

 

 

10A7

G204

 

Anh-Hòa

Văn-Thủy2

 

Lý-Dũng

 

 

10C1

B203

 

Toán-Hùng

Anh-Duyên

Địa-Lan

Văn-Hiền

 

 

10C2

B204

 

Địa-Lan

Toán-Lâm

Sử-Hà

 

Anh-Duyên

 

10C3

B205

 

 

Lý-Phương

Hóa-Trọng

Toán-Hùng

Địa-Lan

 

10C4

B206

 

Lý-Phương

Anh-Hòa

Toán-Hùng

Địa-Hoa

 

 

10D1

B105

 

Toán-Trang

Lý-Lài

Văn-Hiền

Anh-Hương1

Sinh-Ngân

 

10D2

B106

 

Toán-Nga

Hóa-Lành

Lý-Linh

Anh-Dung1

 

 

10D3

B107

 

Lý-Linh

 

 

Sinh-Tuyết

 

 

11A1

D301

 

Lý-Long

Hóa-Tuấn

Anh-Hương2

Toán-Phi

 

BDHSG

11A2

D302

 

Toán-Thịnh

Lý-Long

Hóa-Hòa

Anh-Hương2

 

11A3

D303

 

Hóa-Tuấn

Anh-Quảng

Lý-Phương

Toán-Thanh

Văn-Thủy

11A4

D305

 

Lý-Lý

Toán-Chuyên

Hóa-Hường

Sinh-Hạnh

 

11A5

D306

 

Hóa-Yến

Toán-Bắc

Lý-Quang

Anh-Quảng

 

11A6

D307

 

Anh-Duyên

Toán-Quyền

Hóa-Dịu

Lý-Lý

 

11C1

E101

 

Sử-Min

Toán-Hùng

 

Hóa-Hòa

 

11C2

E102

 

Hóa-Hường

Lý-Hải

Văn-Hường

Toán-Lâm

 

11C3

E103

 

Toán-Hiền

Anh-Hằng

Lý-Hải

 

 

11C4

E104

 

Toán-Quyền

Hóa-Hòa

 

Văn-Hường

Anh-Hươờng

11D1

E105

 

Anh-Hương2

Lý-Linh

Toán-Phi

Văn-Thủy

 

11D2

E106

 

 

Văn-Thảo

Anh-Hòa

Lý-Linh

Hóa-Yến

11D3

G101

 

Sinh-Lương

Văn-Kỳ

Anh-Duyên

Toán-Chuyên

Lý-Long

KHTN 1

C101

Toán-Khang

Văn-Hường

Lý-Thắng

Sinh-Lịch

Hóa-Dịu

Anh-Hương1

 

KHTN 2

C106

Toán-Trang

Văn-Thảo

Lý-Nhuần

Anh-Hương1

Hóa-Tuấn

Sinh-Lịch

 

KHTN 3

D101

Toán-Hiền

Anh-Trung

Hóa-Yến

Sinh-Thanh

Lý-Thắng

Văn-Hường

 

KHTN 4

D102

Toán-Thịnh

Văn-Thành

Hóa-Trọng

Anh-Hằng

Lý-Nhuần

Sinh-Thanh

 

KHTN 5

D103

Toán-Thủy

Sinh-Thanh

Lý-Hằng

Anh-Quảng

Hóa-Lành

Văn-Kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 1

D105

Văn-Thúy

Toán-Khang

Sử-Min

GD-Tâm

Địa-Nga

Anh-Hằng

 

KHXH 2

D106

Địa-Nga

Anh-Hương1

Văn-Thúy

Toán-Nga

Sử-Hà

CD-Tâm

 

KHXH 3

D107

Sử-Min

Anh-Hằng

Văn-Thành

Toán-Thạch

Địa-Điền

CD-Nghĩa

 

KHXH 4

D201

Văn-Kỳ

CD-Tâm

Địa-Điền

Anh-Dung1

Sử-Min

Toán-Bắc

 

KHXH 5

D202

Văn-Thủy2

Anh-Dung1

Sử-Hà

CD-Trâm

Địa-Lan

Anh-Dung1

 

KHXH 6

D203

Văn-Thương

Toán-Thủy

Địa-Lan

CD-Nghĩa

Sử-Thành

Anh-Quảng

 

KHXH 7

D203

Địa-Điền

Toán-Hoài

Sử-Thành

Anh-Trung

Văn-Thủy2

CD-Trâm

 

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     ĐẶNG PHÚC DŨNG

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn