TKB học thêm

 


THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM TUẦN 25 (từ 03/02/2020 đến 09/02/2020)

 Theo đăng ký tự nguyện của các lớp

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng CN

10A1

G102

 

QP-Thọ

Hóa-Trọng

Toán-Thanh

Lý-Phương

 

 

10A2

G103

 

Toán-Thạch

QP-Thọ

Lý-Nhuần

Hóa-Lành

 

 

10A3

G104

 

Toán-khang

Lý-Quang

QP-Thọ

Hóa-Huyền

 

 

10A4

G201

 

Toán-Hoài

Hóa-Hòa

Lý-Lài

QP-Thọ

 

 

10A5

G202

 

Toán-Thủy

 

Toán-Trang

Lý-Quang

 

 

10A6

G203

 

Lý-Lài

 

Hóa-Hường

Toán-Hùng

 

 

10A7

G204

 

Sinh-Ngân

 

 

Hóa-Sen

Toán-Khang

 

10C1

B203

 

QP-Anh

Văn-Hiền

Toán-Hùng

Anh-Duyên

 

 

10C2

B204

 

Toán-Lâm

QP-Anh

 

Sinh-Hạnh

 

 

10C3

B205

 

 

Văn-Huế

QP-Anh

 

 

 

10C4

B206

 

 

Toán-Hùng

 

QP-Anh

 

 

10D1

B105

 

 

 

 

 

 

 

10D2

B106

 

 

Toán-Nga

Văn-Thương

Anh-Dung2

 

 

10D3

B107

 

 

Anh-Lợi

 

Văn-Thành

 

 

11A1

D301

 

Toán-Phi

Hóa-Tuấn

Lý-Long

Anh-Hương

 

BDHSG

11A2

D302

 

Hóa-Hòa

Lý-Long

Toán-Thịnh

 

 

11A3

D303

 

 

Hóa-Sen

Lý-Phương

Toán-Thanh

 

11A4

D305

 

Toán-Chuyên

Lý-Lý

Hóa-Hường

 

 

11A5

D306

 

 

Anh-Quảng

 

Hóa-Yến

 

11A6

D307

 

Toán-Hiền

Hóa-Dịu

Lý-Lý

 

 

11C1

E101

 

Toán-Hùng

Văn-Thủy

Anh-Hằng

 

 

11C2

E102

 

 

Văn-Hường

Anh-Hòa

Toán-Lâm

 

11C3

E103

 

 

Anh-Hòa

 

Văn-Thảo

 

11C4

E104

 

 

Toán-Quyền

Văn-Hường

Anh-Quảng

 

11D1

E105

 

 

Anh-Hương2

Toán-Phi

 

 

11D2

E106

 

 

Văn-Thảo

 

Anh-Hòa

 

11D3

G101

 

 

Toán-Chuyên

Anh-Duyên

Văn-Hoài

 

12A1

C101

 

 

Anh-Hương1

Toán-Khang

Lý-Thắng

Hóa-Dịu

 

12A2

C106

 

 

Lý-Nhuần

Hóa-Tuấn

Toán-Trang

Toán-Trang

 

12A3

D101

 

 

Hóa-Yến

Lý-Thắng

Anh-Hương1

Toán-Hiền

 

12A4

D102

 

 

Toán-Thịnh

Hóa-Trọng

Lý-Nhuần

 

 

12A5

D103

 

 

Lý-Hằng

Hóa-Lành

Toán-Thủy

 

 

12C1

D105

 

 

Toán-Trang

Văn-Thúy

Anh-Trung

 

 

12C2

D106

 

 

Địa-Nga

Toán-Bắc

Văn-Kỳ

 

 

12D1

D107

 

 

Văn-Thúy

Toán-Nga

Văn-Thúy

Toán-Nga

 

12D2

D201

 

 

Văn-Thủy2

Anh-Trung

Toán-Hoài

 

 

12D3

D202

 

 

Toán-Thủy

 

Anh-Dung1

 

 

12D4

D203

 

 

Văn-Hoài

Anh-Quảng

Toán-Nga

 

 

12D5

D205

 

 

Toán-Bắc

Sử-Thành

Văn-Thương

Anh-Hằng

 

12D6

D206

 

 

Anh-Hằng

Toán-Thạch

Sử-Thành

Văn-Thành

 

12D7

D207

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     ĐẶNG PHÚC DŨNG

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn