TKB học thêm

 


THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM TUẦN 12 (từ 04/11/2019 đến 10/11/2019)

 Theo đăng ký tự nguyện của các lớp

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng CN

10A1

G102

 

Anh-Lợi

Hóa-Trọng

Toán-Thanh

Lý-Phương

 

 

10A2

G103

 

Lý-Nhuần

Sinh-Hạnh

Toán-Thạch

Hóa-Lành

 

 

10A3

G104

 

Lý-Quang

Toán-Khang

 

Hóa-Huyền

 

 

10A4

G201

 

Hóa-Hòa

Sinh-Thanh

Toán-Hoài

Lý-Lài

 

 

10A5

G202

 

Toán-Trang

Lý-Quang

Sinh-Tuyết

 

 

 

10A6

G203

 

Lý-Lài

 

 

Toán-Thanh

 

 

10A7

G204

 

Toán-Lâm

 

Lý-Dũng

 

 

 

10C1

B203

 

Văn-Hiền

 

Sinh-Hạnh

Anh-Duyên

 

 

10C2

B204

 

Anh-Trung

Toán-Lâm

 

Văn-Thành

 

 

10C3

B205

 

Toán-Hùng

Văn-Huế

Anh-Hòa

Hóa-Hòa

 

 

10C4

B206

 

Sinh-Thanh

Lý-Phương

Văn-Huế

 

 

 

10D1

B105

 

Sinh-Tuyết

Toán-Trang

Anh-Lợi

Văn-Hiền

 

 

10D2

B106

 

Toán-Nga

 

Anh-Dung2

 

 

 

10D3

B107

 

Văn-Thành

Anh-Lợi

 

Sinh-Tuyết

 

 

11A1

D301

 

Toán-Phi

Lý-Long

Hóa-Tuấn

 

 

BDHSG

11A2

D302

 

Anh-Hương2

Toán-Thịnh

 

 

 

11A3

D303

 

QP-Anh

Toán-Thanh

Lý-Phương

Hóa-Sen

 

11A4

D305

 

Anh-Hằng

QP-Anh

Hóa-Hường

Lý-Lý

 

11A5

D306

 

Anh-Quảng

Hóa-Yến

QP-Anh

Lý-Quang

 

11A6

D307

 

 

Hóa-Dịu

Anh-Duyên

QP-Anh

 

11C1

E101

 

QP-Thọ

Toán-Hùng

Anh-Hằng

Hóa-Hường

 

11C2

E102

 

Hóa-Hường

QP-Thọ

Văn-Hường

Anh-Hòa

 

11C3

E103

 

Văn-Thảo

 

QP-Thọ

Lý-Hải

 

11C4

E104

 

Toán-Quyền

 

Anh-Quảng

QP-Thọ

 

11D1

E105

 

Văn-Thủy1

Toán-Phi

Anh-Hương2

 

 

11D2

E106

 

Sử-Hương

 

Toán-Thịnh

 

 

11D3

G101

 

Văn-Hoài

 

Hóa-Dịu

Toán-Chuyên

 

12A1

C101

 

Anh-Hương1

Lý-Thắng

Toán-Khang

Hóa-Dịu

 

 

12A2

C106

 

Hóa-Tuấn

Lý-Nhuần

Toán-Trang

 

 

 

12A3

D101

 

Toán-Hiền

 

Hóa-Yến

Lý-Thắng

 

 

12A4

D102

 

Toán-Thịnh

 

Lý-Nhuần

Hóa-Trọng

 

 

12A5

D103

 

Toán-Thủy

Anh-Quảng

Hóa-Lành

Lý-Hằng

 

 

12C1

D105

 

CD-Tâm

Văn-Thúy

Địa-Nga

Sử-Min

 

 

12C2

D106

 

Sử-Min

 

Anh-Dung1

 

 

 

12D1

D107

 

Sinh-Ngân

Toán-Nga

Văn-Thúy

Anh-Hương1

 

 

12D2

D201

 

 

Lý-Hằng

 

 

 

 

12D3

D202

 

CD-Trường

Văn-Thương

Văn-Thương

 

 

 

12D4

D203

 

 

Sinh-Tuyết

Toán-Nga

Văn-Hoài

 

 

12D5

D205

 

Văn-Thương

Anh-Hằng

Sinh-Lương

Văn-Thương

 

 

12D6

D206

 

Sinh-Lương

Toán-Thạch

 

Anh-Hằng

 

 

12D7

D207

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     ĐẶNG PHÚC DŨNG

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn