TKB học thêm

 


THỜI KHÓA BIỂU HỌC THÊM TUẦN 38 (từ 06/05/2019 đến 12/05/2019)

 Theo đăng ký tự nguyện của các lớp

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

Sáng CN

10A1

G103

 

Địa-Hoa

Văn-Hiền

Anh-Lợi

GDCD-Nghĩa

 

 

10A2

G104

 

Toán-Phi

Hoá-Dịu

Sinh-Thanh

Sử-Hương

 

 

10A3

G201

Anh-Trung

Lý-Quang

Địa-Điền

Sử-Hương

Văn-Thuỷ2

 

 

10A4

G202

Lý-Lý

Hoá-Yến

Toán-Thanh

Anh-Hương2

Văn-Thuỷ1

Sử-Hương

 

10A5

G203

 

Hoá-Trọng

Sử-Min

Văn-Hoài

Địa-Điền

Lý-Quang

 

10A6

G204

Toán-Chuyên

Sử-Min

Anh-Dung1

 

Văn-Hoài

Địa-Điền

 

10C1

B201

GDCD-Trường

Sử-Hà

Toán-Phượng

Văn-Thuỷ1

Hoá-Sen

Sinh-Hạnh

 

10C2

B202

 

Văn-Thuỷ2

Toán-Bắc

Lý-Linh

Sử-Hà

Địa-Hoa

 

10C3

B203

Toán-Hoài

Anh-Hằng

Sử-Hương

Hoá-Yến

Sinh-Hạnh

Văn-Hường

 

10C4

B204

Văn-Hiền

Sử-Hương

Lý-Long

Toán-Quyền

Anh-Lợi

GDCD-Nghĩa

 

10D1

B205

Sử-Hà

Địa-Điền

Hoá-Hoà

Toán-Phi

Lý-Linh

 

 

10D2

B206

 

Toán-Chuyên

Lý-Quang

Sử-Min

Hoá-Hoà

 

 

10D3

B107

Anh-Quảng

Toán-Quyền

GDCD-Nghĩa

Hoá-Hoà

Lý-Quang

Sử-Min

 

11A1

D301

Địa-Nga

Lý-Thắng

Hoá-Tá

Toán-Khang

 

 

 

11A2

D302

Anh-Hằng

Văn-Thảo

Hoá-Tuấn

Lý-Thắng

Sinh-Lịch

Toán-Trang

 

11A3

D303

Lý-Hằng

Toán-Hiền

Sử-Thành

Địa-Nga

Hoá-Yến

Văn-Thương

 

11A4

D305

Lý-Long

Sử-Thành

Địa-Nga

Anh-Dung1

Hoá-Tá

Toán-Thuỷ

 

11A5

D306

 

Sinh-Thanh

Anh-Hương1

Toán-Thuỷ

Hoá-Lành

Lý-Hằng

 

11C1

D307

Sử-Hương

QP-Anh

Toán-Lâm

Sinh-Ngân

 

Hoá-Yến

 

11C2

E101

 

Toán-Hùng

QP-Anh

Văn-Thương

Hoá-Huyền

 

 

11C3

E102

 

Toán-Thuỷ

Lý-Hằng

QP-Anh

Hoá-Tuấn

Văn-Thành

 

11C4

E103

Toán-Quyền

Anh-Dung2

Văn-Kỳ

Sử-Thành

QP-Anh

Sinh-Ngân

 

11C5

E104

Văn-Đồng

Toán-Lâm

Anh-Hằng

Văn-Đồng

Lý-Lý

Hoá-Huyền

 

11C6

E105

Hoá-Yến

Địa-Nga

Văn-Thuỷ2

Lý-Quang

Toán-Chuyên

QP-Anh

 

11C7

E106

Sinh-Lương

Văn-Đồng

Toán-Hùng

Anh-Hằng

Địa-Nga

Sử-Thành

 

11C8

G101

Hoá-Lành

Lý-Linh

Địa-Lan

Sinh-Lương

Sử-Thành

Anh-Hằng

 

11C9

G102

Toán-Nga

Văn-Thương

Lý-Lý

Hoá-Huyền

Anh-Hương2

Địa-Nga

 

12A1

C101

Toán-Thạch

 

Toán-Thạch

 

Toán-Thạch

 

 

12A2

C106

 

 

Toán-Phi

 

Toán-Phi

Toán-Phi

 

12A3

D101

Toán-Thanh

Toán-Thanh

 

 

Toán-Thanh

 

 

12A4

D102

 

Toán-Trang

 

Toán-Trang

 

 

 

12A5

D103

 

 

Toán-Hoài

 

 

Toán-Hoài

 

12C1

D105

 

Văn-Hường

Toán-Trang

 

Toán-Trang

 

 

12C2

D106

 

Toán-Thịnh

Văn-Hà

 

 

 

 

12C3

D107

 

Toán-Bắc

Văn-Huế

 

Toán-Bắc

 

 

12C4

D201

 

Toán-Khang

Văn-Thành

 

Toán-Khang

 

 

12C5

D202

 

Văn-Thành

Toán-Nga

 

Toán-Nga

 

 

12C6

D203

 

Văn-Kỳ

Toán-Hiền

 

 

 

 

12C7

D205

 

Toán-Hoài

Văn-Đồng

 

Toán-Hoài

 

 

12C8

D206

 

Văn-Thuý

Toán-Khang

 

 

 

 

12C9

D207

 

Toán-Thạch

Anh-Hương2

 

Văn-Thuý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHTN 1

C101

 

 

 

Lý-Nhuần

 

Hoá-Trọng

 

KHTN 2

C106

Lý-Nhuần

 

 

Hoá-Hoà

 

 

 

KHTN 3

D101

 

 

 

Lý-Phương

 

Hoá-Lành

 

KHTN 4

D102

Lý-Lài

 

 

 

 

Hoá-Huyền

 

KHTN 5

D103

Lý-Phương

 

 

Hoá-Sen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 1

D105

Sử-Min

 

 

Địa-Điền

 

 

 

KHXH 2

D106

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 3

D107

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 4

D201

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 5

D202

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 6

D203

 

 

 

 

 

 

 

KHXH 7

D205

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     ĐẶNG PHÚC DŨNG

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn