LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

TRA CỨU

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 15 (Từ 11/12/2023 đến 17/12/2023)

 

 

W15

Lớp trực: 11A4                               GVCN: Trần Thị Thu Hoài

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

- Duy trì tốt nề nếp dạy học.

- Tăng cường đánh giá, xếp loại học sinh.

- Rà soát tiến độ chương trình.

- Thi đấu HKPĐ cấp huyện.

 

 

Thứ, ngày

Sáng

Chiều

 

 Hai

11/12

- VSCC

- Chào cờ

- Giao ban NTCM

- Dạy và học theo TKB

- Học thêm

- Học TH GDQP-AN

 

 Ba

12/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

- Học thêm

- Học TH GDQP-AN

 

13/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

- Học thêm

- Học TH GDQP-AN

 

Năm

14/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

- Học thêm

- Học TH GDQP-AN

 

Sáu

15/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

- Học thêm

- Học TH GDQP-AN

 

Bảy

16/12

- VSCC

- Thi đấu HKPĐ cấp huyện

- Dạy và học theo TKB

- Giao ban:

Tiết 1: BGH;

Tiết 2: BCH Đoàn trường

Tiết 3: GVCN K12;

Tiết 4: GVCN K10,11

- Tiết 5: Sinh hoạt lớp

- Học thêm

- Thi đấu HKPĐ cấp huyện

 

CN

17/12

- Thi đấu HKPĐ cấp huyện

- Thi đấu HKPĐ cấp huyện

LỊCH HỌC THỰC HÀNH MÔN GDQP-AN VÀ HỌC THÊM TUẦN 6 (từ 09/10/2023 đén 15/10/2023)

 

LỚP

PHÒNG

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

S.CN

C.CN

10A1

G201

 

Toán-Phi

Lý-Nhuần

 

Hóa-Dịu

 

 

 

10A2

G202

 

Lý-Lài

Hóa-Lành

 

Toán-Thạch

 

 

 

10A3

G203

 

Anh-Trung

Văn-Hà

 

Hóa-Hòa2

 

 

 

10A4

G204

 

Văn-Thành

Toán-Nga

 

Hóa-Yến

 

 

 

10A5

B101

 

Lý-Quang

Toán-Thủy

 

Sử-Hương

 

Hóa-Hường

 

10A6

B102

 

Toán-Trang2

Hóa-Sen

 

Sử-Minh

 

 

 

10A7

B103

 

QP-Trung

Sinh-Lịch

 

Hóa-Hường

 

 

 

10A8

B104

 

Hóa-Sen

Anh-Hà

 

Lý-Lài

 

Toán-Hùng

 

10C1

B201

 

Sử-Minh

QP-Trung

 

Toán-Bắc

 

 

 

10C2

B202

 

Anh-Hằng

Toán-Lâm

 

QP-Trung

 

 

 

10D1

B203

 

Toán-Hiền

Anh-Hương1

 

Địa-Hoa

 

 

 

10D2

B204

 

Lý-Nhuần

Văn-Thủy1

 

Toán-Nga

 

 

 

10D3

B205

 

Văn-Thảo

Địa-Điền

 

Toán-Lâm

 

 

 

10D4

B206

 

Anh-Dung

Toán-Hiền

 

Địa-Điền

 

 

 

11A1

D303

 

Toán-Thịnh

Anh-Hương2

 

Lý-Thắng

 

 

 

11A2

D305

 

QP-Thọ

Lý-Quang

 

Toán-Hoài

 

 

 

11A3

D306

 

Toán-Trang1

Lý-Hằng

 

Hóa-Sen

 

 

 

11A4

D307

 

Toán-Bắc

Hóa-Huyền

 

Lý-Dung

 

 

 

11A5

E101

 

Toán-Thanh

Lý-Thắng

 

Anh-Hương2

 

 

 

11A6

E102

 

Toán-Quyền

Sử-Hương

 

Lý-Hằng

 

 

 

11A7

E103

 

Hóa-Hòa1

Lý-Dung

 

Toán-Thanh

 

 

 

11A8

E104

 

Toán-Khang

Hóa-Hòa2

 

Sinh-Ngân

 

 

 

11C1

E105

 

Văn-Thương

Sử-Hà

 

Toán-Thành

 

 

 

11C2

E106

 

 

QP-Thọ

 

 

 

 

 

11D1

G101

 

Anh-Hương2

Văn-Thương

 

Toán-Trang1

 

 

 

11D2

G102

 

Anh-Hòa

Văn-Huế

 

Toán-Trang2

 

 

 

11D3

G103

 

Địa-Nga

KTPL-Trâm

 

Sử-Thành

 

 

 

11D4

G104

 

Sử-Thành

Toán-Bắc

 

QP-Thọ

 

 

 

12A1

D101

 

 

 

 

 

 

 

 

12A2

D102

 

Toán-Thành

Hóa-Yến

 

Lý-Long

 

 

 

12A3

D103

 

Toán-Thạch

Lý-Phương

 

Hóa-Tuấn

 

 

 

12A4

D105

 

Lý-Thắng

Hóa-Hường

 

 

 

 

 

12A5

D106

 

Lý-Hằng

Hóa-Tuấn

 

Toán-Phi

 

 

 

12A6

D107

 

Hóa-Dịu

Lý-Lài

 

Toán-Thịnh

 

 

 

12A7

D201

 

Anh-Hà

Hóa-Dịu

 

Toán-Quyền

 

 

 

12C1

D202

 

Văn-Thúy

Toán-Thành

 

Anh-Hương1

 

 

 

12C2

D203

 

 

 

 

 

 

 

 

12C3

D205

 

Văn-Kỳ

Toán-Khang

 

Anh-Lợi

 

 

 

12D1

D206

 

 

 

 

 

 

 

 

12D2

D207

 

GDCD-Trâm

Văn-Hoa

 

QP-Anh

 

 

 

12D3

D301

 

GDCD-Hạnh

QP-Anh

 

Anh-Duyên

 

 

 

12D4

D302

 

Văn-Thủy2

Toán-Hoài

 

Anh-Quảng

 

 

 

12

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn