LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

DANH SÁCH BCH CHI ĐOÀN CB-GV NĂM HỌC 2012-2013

18/10/2012

 

 

Bí thư: Th.s NGUYỄN CÔNG NHUẦN

Ngày sinh: 15/10/1980

Quê quán: Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Ths. Vật lý

Điện thoại: 0966595834

 

Phó Bí thư: Ths. PHAN ĐỨC HẠNH

Ngày sinh: 20/03/1978

Quê quán: Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Sinh học

Điện thoại: 0975084218

 

UVBCH : Ths. ĐẬU VĂN PHI

Ngày sinh: 19/09/1980

Quê quán: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán học

Điện thoại: 0976677321

 

UVBCH: Thầy giáo PHAN PHÚC ANH

Ngày sinh: 22/12/1981

Quê quán: Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP TDTT

Điện thoại: 0976978904

 

UVBCH: Cô giáo HOÀNG THỊ THUỶ

Ngày sinh:

Quê quán: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán học

Điện thoại:

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn