DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN CÁN BỘ - GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011-2012

15/11/2011

 

Bí thư: Thầy giáo NGUYỄN VĂN TRỌNG

Ngày sinh: 03/06/1981

Quê quán: Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Hoá học

Điện thoại: 0989301567

 

Phó Bí thư: Ths. PHAN ĐỨC HẠNH

Ngày sinh: 20/03/1978

Quê quán: Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Sinh học

Điện thoại: 0975084218

 

UVBCH : Ths. NGUYỄN ĐỨC THỊNH

Ngày sinh: 20/10/1976

Quê quán: Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán học

Điện thoại: 0983730976

 

UVBCH: Thày giáo LÊ VĂN MẾN

Ngày sinh: 10/08/1979

Quê quán: Hưng Nguyên, Nghệ An

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP TDTT

Điện thoại: 0986727718

 

UVBCH: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÀNH

Ngày sinh: 06/03/1986

Quê quán: Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Ngoại Ngữ

Điện thoại:

Liên quan

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn