LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

BAN GIÁM HIỆU 2008-2018

15/11/2011


 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Ths. NGUYỄN VĂN NGOẠN

Ngày sinh: 01/04/1963

Quê quán: Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán học.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp tỉnh.

Điện thoại: 0983630125

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

 

Ths. NGUYỄN BÁ THUỶ

Ngày sinh: 19/09/1976

Quê quán: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán học.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp tỉnh.

Điện thoại: 0984976308

 

Ths. NGUYỄN THỊ HÀ

Ngày sinh: 31/07/1976

Quê quán: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Ngữ văn.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0983681621

 

 

Ths. ĐẶNG PHÚC DŨNG

Ngày sinh: 30/09/1977

Quê quán: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Vật lý; Thạc sĩ QLGD

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0983630500

Liên quan

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn