LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

THÔNG BÁO CÔNG KHAI

 

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2023-2024

 Kế hoạch: Tải về

Cam kết của Hiệu trưởng: Tải về

Chuẩn đầu ra theo lớp: Tải về

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023

 Kế hoạch ĐBCL: Tải về

Cam kết của nhà trường: Tải về

Phụ lục 8 (thực trạng): Tải về

Phụ lục 9 (chuẩn đầu ra): Tải về

Phụ lục 10, 11, 12, 15: Tải về

Lịch tiếp công dân năm học 2023-2024

 THÔNG BÁO

Về việc tiếp công dân của trường THPT Bắc Yên Thành

Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13, ngày 25/11/2013;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình tiếp công dân;

Căn cứ Nội quy tiếp công dân của trường THPT Bắc Yên Thành.

Trường THPT Bắc Yên Thành – Nghệ An thông báo lịch tiếp công dân cụ thể như sau:

1. Tiếp công dân thường xuyên: Phòng tiếp dân - Trường THPT Bắc Yên Thành

2. Tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng trường THPT Bắc Yên Thành:

Hiệu Trưởng trường THPT Bắc Yên Thành tiếp định kỳ vào thứ 4 hàng tuần. Nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện tiếp công dân vào ngày làm việc ngay sau kỳ nghỉ.

3. Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân.

4. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian tiếp công dân trong ngày:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Địa điểm: Trường THPT Bắc Yên Thành, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An.

Trường THPT Bắc Yên Thành trân trọng thông báo tới các cơ quan, đơn vị và công dân biết để thuận tiện liên hệ./.

  

      Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG

       - Sở GD&ĐT Nghệ An (để b/c);

       - BCH Công đoàn, Đoàn trường;

       - Các tổ chuyên môn, văn phòng;

       - BĐDCMHS;

       - Website thptbacyenthanh.edu.vn;

       - Lưu: VT.                                                             

                                                                                          NGUYỄN BÁ THỦY

12

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn