LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

THÔNG TIN

 

DANH SÁCH HS ĐẠT ĐIỂM CAO TẠI CÁC KỲ THI TS ĐH, THPT QUỐC GIA, TN THPT ĐƯỢC UBND TỈNH TUYÊN DƯƠNG

 Từ năm học 2009-2010 nhiều năm trường có học sinh đạt điểm cao được CHủ tịch UBND tỉnh tuyên dương khen thưởng. Trong có năm có nhiều học sinh được khen. 

CHI ỦY KHOÁ XV (2020-2025)

 

Bí thư chi bộ: Ths. NGUYỄN BÁ THUỶ

Ngày sinh: 19/09/1976

Quê quán: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán học.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0984976308

Email: Thuynb.byt@nghean.edu.vn

 

Phó Bí thư chi bộ: Ths. ĐẶNG PHÚC DŨNG

Ngày sinh: 30/04/1977

Quê quán: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Vật lý - Ths QLGD

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0983630500

Email: Dungdp.byt@nghean.edu.vn

 

Chi ủy viên: Ths. Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh: 31/07/1976

Quê quán: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Ngữ văn.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0983681621

Email: Havbyt@gmail.com

 

Chi ủy viên: CN. TẠ VĂN CƯỜNG

Ngày sinh: 22/11/1979

Quê quán: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP TDTT

Điện thoại: 0982818940

Email: cuongbacyenthanh@gmail.com

 

Chi ủy viên: CN. ĐOÀN BÁ TRUNG

Ngày sinh: 25/05/1973

Quê quán: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiếng Anh

Điện thoại: 0988116386

Email: Batrungbyt@gmail.com

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2018-2023

 

 

Chủ tịch Công đoàn: Thầy giáo ĐOÀN BÁ TRUNG

Ngày sinh: 25/05/1973

Quê quán: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Tiếng Anh

Điện thoại: 0988 116 337

 

 

P. Chủ tịch Công đoàn: Thầy giáo TRẦN QUANG HOÀ

Ngày sinh: 03/02/1976

Quê quán: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP TDTT

Điện thoại: 0984548959

 

 

UVBCH Công đoàn: Cô giáo TRẦN THỊ THUÝ

Ngày sinh: 02/03/1973

Quê quán: Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Ngữ Văn

Điện thoại: 0968795345

 

 

UVBCH Công đoàn: Thầy giáo NGUYỄN CÔNG NHUẦN

Ngày sinh: 15/10/1980

Quê quán: Minh Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Ths Vật lý

Điện thoại: 0985837345

 

 

UVBCH Công đoàn: Cô giáo Đào Thị Phương

Ngày sinh: 20/03/1979

Quê quán: Thị trấn, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Thị trấn, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Vật lý

Điện thoại: 0367058309

 

BAN GIÁM HIỆU 2018-

 

 

Ths. NGUYỄN BÁ THUỶ

Ngày sinh: 19/09/1976

Quê quán: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán học.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp tỉnh.

Điện thoại: 0984976308

PHÓ HIỆU TRƯỞNG:

 

Ths. NGUYỄN THỊ HÀ

Ngày sinh: 31/07/1976

Quê quán: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Ngữ văn.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0983681621

 

 

Ths. ĐẶNG PHÚC DŨNG

Ngày sinh: 30/09/1977

Quê quán: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Vật lý; Thạc sĩ QLGD

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0983630500

 

CN. TẠ VĂN CƯỜNG

Ngày sinh: 22/11/1979

Quê quán: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP TDTT

Điện thoại: 0982818940

Email: cuongbacyenthanh@gmail.com

 

 

12

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn