Thời khóa biểu lần 20 (Áp dụng từ 15.06.2020)

22/8/2019

  Xem TKB tại đây. Tải về máy  ở bảng dưới

 

TT

Nội dung

Tải về

1

TKB lần 1 (Áp dụng từ 26/08/2019)

Tải về

2 TKB lần 2 (Áp dung từ 02/09/2019) Tải về
3 TKB lần 3 (Áp dung từ 09/09/2019) Tải về
4 TKB lần 4 (Áp dung từ 23/09/2019) Tải về
5 TKB lần 5 (Áp dung từ 14/10/2019) Tải về
6 TKB lần 6 (Áp dung từ 04/11/2019) Tải về
7 TKB lần 7 (Áp dung từ 18/11/2019) Tải về
8 TKB lần 8 (Áp dung từ 25/11/2019) Tải về
9 TKB lần 9 (Áp dung từ 09/12/2019) Tải về
10 TKB lần 10 (Áp dung từ 16/12/2019) Tải về
11 TKB lần 11 (Áp dung từ 06/01/2020) Tải về
12 TKB lần 12 (Áp dung từ 27/01/2020) Tải về
13 TKB lần 13 (Áp dung từ 03/02/2020) Tải về
14 TKB lần 14 (Áp dung từ 02/03/2020) Tải về
15 TKB lần 15 (Áp dung từ 09/03/2020) Tải về
16 TKB lần 16 (Áp dung từ 16/03/2020) Tải về
17 TKB lần 17 (Áp dung từ 04/05/2020) Tải về
18 TKB lần 18 (Áp dung từ 11/05/2020) Tải về
19 TKB lần 19 (Áp dung từ 01/06/2020) Tải về
20 TKB lần 20 (Áp dung từ 15/06/2020) Tải về

 

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn