Thời khóa biểu lần 5 (Áp dụng từ 14.10.2019)

22/8/2019

  Xem TKB tại đây. Tải về máy  ở bảng dưới

 

TT

Nội dung

Tải về

1

TKB lần 1 (Áp dụng từ 26/08/2019)

Tải về

2 TKB lần 2 (Áp dung từ 02/09/2019) Tải về
3 TKB lần 3 (Áp dung từ 09/09/2019) Tải về
4 TKB lần 4 (Áp dung từ 23/09/2019) Tải về
4 TKB lần 5 (Áp dung từ 14/102019) Tải về

 

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn