LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

BỘ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC THPT

19/10/2013

                         Trường THPT Bắc Yên Thành xin giới thiệu Bộ Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên GV THPT do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ Giáo dục - Đào tạo triển khai để các cán bộ, giáo viên khai thác sử dụng trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên.

Quý độc giả tải tài liệu về máy bằng cách nhấn vào nút Download bên cạnh. Nhấn vào đây để tải toàn bộ

TT

Tên chuyên đề

Tải về

Mật khẩu

1

THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông

Download

123456

2

THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT

Download

123456

3

THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt

Download

123456

4

THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT

Download

123456

5

THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT

Download

123456

6

THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT

Download

123456

7

THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT

Download

123456

8

THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT

Download

123456

9

THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT

Download

123456

10

THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT

Download

123456

11

THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT

Download

123456

12

THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học

Download

123456

13

THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

Download

123456

14

THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT

Download

123456

15

THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT

Download

123456

16

THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng

Download

123456

17

THPT18: Phương pháp dạy học tích cực

Download

123456

18

THPT19: Dạy học với CNT

Download

123456

19

THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT

Download

123456

20

THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học

Download

123456

21

THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học

Download

123456

22

THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT

Download

123456

23

THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục

Download

123456

24

THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT

Download

123456

25

THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

Download

123456

26

THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

Download

123456

27

THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm

Download

123456

28

THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT

Download

123456

29

THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT

Download

123456

30

THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT

Download

123456

31

THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT

Download

123456

32

THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT

Download

123456

33

THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

Download

123456

34

THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

Download

123456

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn