LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN - NHIỆM KỲ 2011-2014

15/11/2011

 

 

 

Chủ tịch Công đoàn: Ths. HOÀNG THÁI HOÁ

Ngày sinh: 19/111975

Quê quán: Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An

Đ/c thường trú: Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Vật lý

Điện thoại: 0983639362

 

 

Phó Chủ tịch Công đoàn: Cô giáo CUNG THỊ LƯƠNG

Ngày sinh: 21/08/1959

Quê quán: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Sinh học

Điện thoại: 01669173349

 

 

UVBCH Công đoàn: Thầy giáo TRẦN QUANG HOÀ

Ngày sinh: 03/02/1976

Quê quán: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

Đ/c thường trú: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP TDTT

Điện thoại: 0984548959

 

 

UVBCH Công đoàn: Cô giáo TRẦN THỊ THUÝ

Ngày sinh: 02/03/1973

Quê quán: Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Ngữ Văn

Điện thoại: 01687824072

 

 

UVBCH Công đoàn: Cô giáo PHẠM THỊ HƯƠNG DỊU

Ngày sinh: 28/05/1985

Quê quán: Thủy Nguyên, Hải Phòng

Đ/c thường trú: Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Hoá học

Điện thoại: 0987020185

 

Liên quan

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn