LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN NGŨ VĂN TỪ NĂM HỌC 2020-2021

25/9/2020

 

 

 

NGUYỄN THỊ HÀ

Ngày sinh: 31/7/1976

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0983681621

Email: Havbyt@gmail.com

 

TRẦN THỊ THÚY

Ngày sinh: 02/3/1973

Chức vụ: Tổ phó CM

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0968795345

Email: hoanglinh9906@gmail.com

 

PHẠM THỊ HIỀN

Ngày sinh: 02/10/1984

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: Thạc sĩ

Điện thoại: 0987995926

Email: pthien.hyt@gmail.com

 

PHAN THỊ THANH THỦY

Ngày sinhsix15/8/1987

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0397163773

Email: phanthanhthuy87.ht@gmail.com

 

NGUYỄN MAI THƯƠNG

Ngày sinh: 20/10/1982

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0944036898

Email: maithuong23111982@gmail.com

 

TRẦN VĂN THÀNH

Ngày sinh: 30/01/1982

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0982518065

Email: tuanthanhytc@gmail.com

 

NGUYỄN THỊ THỦY

Ngày sinh: 03/05/1986

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0976910398

Email: thuynguyendhv@gmail.com

 

NGUYỄN QUẾ KỲ

Ngày sinh: 10/8/1986

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0379391315

Email: kinguyen038@gmail.com

 

NGÔ ĐỨC ĐỒNG

Ngày sinh: 07/10/1977

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0988923810

Email: nddong77@gmail.com

 

PHAN THỊ HUẾ

Ngày sinh: 15/3/1979

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0364549366

Email: huept.byt@nghean.edu.vn

 

PHAN THỊ HƯỜNG

Ngày sinh: 20/10/1980

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0972939983

Email: phanhuongbyt@gmail.com

 

PHAN THỊ THẢO

Ngày sinh: 12/11/1977

Chức vụ: Giáo viên

Trình độ CM: ĐHSP

Điện thoại: 0912884917

Email: Thaokhoa1977@gmail.com

Liên quan

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn