LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

ĐỀ THI & HƯỚNG DẪN CHẤM THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

2/1/2013

Khối A

Năm

Toán

Hóa

2013 Tải về Tải về Tải về

2012

Tải về

Tải về

Tải về

2011

Tải về

Tải về

Tải về

2010

Tải về

Tải về

Tải về

2009

Tải về

Tải về

Tải về

2008

Tải về

Tải về

Tải về

2007

Tải về

Tải về

Tải về

 

Khối B

Năm

Toán

Hóa

Sinh

2013 Tải về Tải về Tải về

2012

Tải về

Tải về

Tải về

2011

Tải về

Tải về

Tải về

2010

Tải về

Tải về

Tải về

2009

Tải về

Tải về

Tải về

2008

Tải về

Tải về

Tải về

2007

Tải về

Tải về

Tải về

 

Khối C

Năm

Văn

Sử

Địa

2013 Tải về Tải về Tải về

2012

Tải về

Tải về

Tải về

2011

Tải về

Tải về

Tải về

2010

Tải về

Tải về

Tải về

2009

Tải về

Tải về

Tải về

2008

Tải về

Tải về

Tải về

2007

Tải về

Tải về

Tải về

 

Khối D

Năm

Toán

Văn

Anh

2013 Tải về Tải về Tải về

2012

Tải về

Tải về

Tải về

2011

Tải về

Tải về

Tải về

2010

Tải về

Tải về

Tải về

2009

Tải về

Tải về

Tải về

2008

Tải về

Tải về

Tải về

2007

Tải về

Tải về

Tải về

 

 

 

 

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn