KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 18 (Từ 16/12/2019 đến 22/12/2019)

13/12/2019

 

 

 

 

Lớp trực:  10A6

GVCN:

Lê Thị Lài

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

Duy trì tốt nề nếp dạy học.

- Tăng cường đánh giá, cho điểm học sinh

- Đẩy mạnh công tác BDHSG

- Kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22.12

- Chuẩn bị cho thi HKI.

 

 

Thứ, ngày

Sáng

Trực

BGH

Chiều

Trực

BGH

 

 Hai

16/12

- VSCC

- Sinh hoạt đầu tuần.

- Hội ý TTCM

- Dạy và học theo TKB

Đoàn dự thi GVDG đi thi Thực hành

Thuỷ

Dũng

Cường

- Học thêm

- BDHSG

Thủy

 

Tổ VP

 

 Ba

17/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Thi THGVDG (Quang, Long, Hà)

Dũng

Cường

- Học thêm

Thi THGVDG (Quang, Dịu)

Dũng

Cường

KT, Y tế, Phương

 

18/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Thi THGVDG (Thạch, Hoài, Hiên)

Thuỷ

Cường

 

- Học thêm.

 

Thuỷ

TQ, Mười, Phương

 

Năm

19/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Thi THGVDG (Hiên, Lợi, Hà, Thanh)

Cường

Thủy

Dũng

- Học thêm

Thi THGVDG (Thạch, Long, Dịu, Lợi)

Cường

Dũng

KT, TV,

 Y tế

 

Sáu

20/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Thi THGVDG (Hoài, Thanh)

Thủy

Dũng

- Học thêm

 Thủy

KT, TQ, Hồng

 

Bảy

21/12 

GDNGLL chủ đề: “Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

- Dạy và học theo TKB t1-t4

- t3,4: Giao ban GVCN.

Dũng

Thuỷ

Cường

- Học thêm

- BDSHG

Cường

 Dũng

TV, Mười, Hồng

 

CN

22/12

- Học thêm

Cường

- Học thêm

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn