KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 (Từ 02/12/2019 đến 08/12/2019)

29/11/2019

 

 

 W1

 

Lớp trực:  10A4

GVCN:

Hoàng Thị Hòa

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

Duy trì tốt nề nếp dạy học.

- Tăng cường đánh giá, cho điểm học sinh

- Đẩy mạnh công tác BDHSG.

- Tổng kết Công tác XD Đảng 2019

 

 

Thứ, ngày

Sáng

Trực

BGH

Chiều

Trực

BGH

 

 Hai

02/12

- VSCC

- Sinh hoạt đầu tuần

- Giao ban TTCM

- Dạy và học theo TKB

Thuỷ

Dũng

Cường

Hội nghị tổng kết công tác XD Đảng

Thủy

 

Tổ VP

 

 Ba

03/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Đc Thủy học CCCT HK 3 từ 3-8/12

Dũng

Cường

- Học thêm

Dũng

Cường

KT, Y tế, Phương

 

04/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Thuỷ

Cường

 

- Học thêm

Thuỷ

 

TQ, Mười, Phương

 

Năm

05/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Cường

Thủy

Dũng

- Học thêm

Cường

Dũng

 

KT, TV,

 Y tế

 

Sáu

06/12

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Thủy

Dũng

- Học thêm

 Thủy

KT, TQ, Hồng

 

Bảy

07/12 

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

- Giao ban:

Tiết 1: BGH;

Tiết 2: BCH Đoàn trường

Tiết 3: GVCN K12;

Tiết 4: GVCN K10,11

- Tiết 5: Sinh hoạt lớp

Dũng

Thuỷ

Cường

- Học thêm

- BDHSG

Cường

 Dũng

TV, Mười, Hồng

 

CN

08/12

- Học thêm

Cường

- Học thêm

 

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn