KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 (Từ 16/9/2019 đến 22/9/2019)

16/9/2019

 

 

 

 5

 

Lớp trực:  12C2

GVCN:

Mai Thị Trâm

 

 

Nhiệm vụ trọng tâm:

Duy trì tốt nề nếp dạy học.

- Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng.

Bồi dưỡng HSG khối 11

 

 

 

Thứ, ngày

Sáng

Trực

BGH

Chiều

Trực

BGH

 

 

Hai

16/09

- VSCC

- Chào cờ

- Giao ban NTCM

- Dạy và học theo TKB

Thuỷ

Dũng

Cường

- Triển khai nd tập huấn

- Họp tổ CM

- Họp chi bộ

- Nghiệm thu nhà xe hs

(BGH, KT, GS, TB TTrND)

Thủy

 

Tổ VP

 

 Ba

17/09

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Dũng

Cường

- Học thêm

- BDHSG

Dũng

Cường

KT, Y tế, Phương

 

18/09

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Thuỷ

Cường

 

- Học thêm

- BDHSG

Thuỷ

 

TQ, Mười, Phương

 

Năm

19/09

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Cường

Thủy

Dũng

- Học thêm

- BDHSG

Cường

Dũng

 

KT, TV,

 Y tế

 

Sáu

20/09

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

Thủy

Dũng

- Học thêm

- BDHSG

 Thủy

KT, TQ, Hồng

 

Bảy

21/09 

- VSCC

- Dạy và học theo TKB

- Giao ban:

Tiết 1: BGH;

Tiết 2: BCH Đoàn trường

Tiết 3: GVCN K12;

Tiết 4: GVCN K10,11

Dũng

Thuỷ

Cường

Họp phụ huynh toàn trường lần 1

Cường

 Dũng

TV, Mười, Hồng

 

CN

22/09

- Học thêm

Thủy

 

Dũng

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn