TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

20/7/2019

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 các em học sinh khóa 34 của trường đã có những thành tích đáng ghi nhận.

Xin được báo cáo để mọi người quan tâm cùng biết

 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2019

1) Học sinh thi đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019: Top 10 chung các khối

TT

Họ và tên

Lớp

Nơi cư trú

Khối

Môn 1

Môn 2

Môn 3

Tổng

1

Võ Thị Hường

12C9

Thọ Thành

C

9.0

9.25

9.75

28.0

2

Nguyễn Thị Vân Anh

12A1

Hậu Thành

D

8.4

9.0

9.4

26.8

3

Nguyễn Thị Hương

12C9

Thành

C

8.75

8.75

9.0

26.5

4

Cung Thị Mai

12C9

Lăng Thành

C

8.75

8.75

9.0

26.5

5

Cung Thị Thúy

12C9

Tiến Thành

C

9

9.25

8.25

26.5

6

Nguyễn Trọng Hùng

12A1

Phúc Thành

A

9.4

8.25

8.5

26.15

7

Trần Thị Hồng Minh

12C9

Đức Thành

D

8.6

9.0

8.4

26.00

8

Phan Thị Trang Ngân

12A1

Tân Thành

A

9

8.25

8.75

26.00

9

Đinh Trọng Long

12A1

Hồng Thành

A

9.6

9.0

7.25

25.85

10

Bùi Thị Tĩnh

12A1

Tiến Thành

A1

9.0

7.75

9.0

25.75

(Thứ tự: A: Toán, Lý, Hoá; A1: Toán, Lý, Anh; B: Toán,Hoá,Sinh;

C: Văn, Sử, Địa; D: Toán, Văn, Anh)

 

2) Danh sách học sinh có điểm cao theo khối thi truyền thống: Top 5

Khối A:

TT

Họ và tên

Lớp

Xã

Toán

Hoá

Tổng

1

Nguyễn Trọng Hùng

12A1

Phúc Thành

9.4

8.25

8.5

26.15

2

Phan Thị Trang Ngân

12A1

Tân Thành

9

8.25

8.75

26.00

3

Đinh Trọng Long

12A1

Hồng Thành

9.6

9.0

7.25

25.85

4

Nguyễn Công Tiến

12A1

Hùng Thành

9.6

8.0

8.0

25.60

5

Phạm Đức Trung

12A1

Mã Thành

9.8

8.5

7.25

25.55

 

Khối A1:

TT

Họ và tên

Lớp

Xã

Toán

Anh

Tổng

1

Bùi Thị Tĩnh

12A1

Tiến Thành

9.0

7.75

9.0

25.75

2

Đinh Trọng Long

12A1

Hồng Thành

9.6

9.0

4.8

23.4

3

Lê Văn Mạnh

12A2

Tân Thành

6.8

7.0

9.6

23.40

4

Mai Huy Hoàng Nam

12A1

Hậu Thành

8.4

7.75

7.2

23.35

5

Phan Thị Trang Ngân

12A1

Tân Thành

9

8.25

6.0

23.25

 

Khối B:

TT

Họ và tên

Lớp

Xã

Toán

Hoá

Sinh

Tổng

1

Võ Duy Trường

12A1

Phú Thành

7.8

9.0

8.5

25.3

2

Trần Đình Tẩn

12A2

Thọ Thành

9.2

8.25

7.5

24.95

3

Nguyễn Hồ Bá

12A1

Lăng Thành

8.4

8.0

8.25

24.65

4

Võ Thị Hiên

12A1

Thọ Thành

9.25

7.0

8.25

24.45

5

Phan Văn Hoàng

12A1

Phúc Thành

7.8

7.75

8.25

23.80

 

Khối C:

TT

Họ và tên

Lớp

Văn

Sử

Địa

Tổng

1

Võ Thị Hường

12C9

Thọ Thành

9.0

9.25

9.75

28.0

2

Nguyễn Thị Hương

12C9

Thành

8.75

8.75

9.0

26.5

3

Cung Thị Mai

12C9

Lăng Thành

8.75

8.75

9.0

26.5

4

Cung Thị Thúy

12C9

Tiến Thành

9

9.25

8.25

26.5

5

Hà Huyền Trang

12C9

Lăng Thành

7.75

8.75

9.0

25.5

 

Khối D:

TT

Họ và tên

Lớp

Toán

Văn

Anh

Tổng

1

Nguyễn Thị Vân Anh

12A1

Hậu Thành

8.4

9.0

9.4

26.80

2

Trần Thị Hồng Minh

12C9

Đức Thành

8.6

9.0

8.4

26.00

3

Bùi Thị Tĩnh

12A1

Tiến Thành

9.0

7.0

9.0

25.00

4

Võ Thị Hường

12C9

Thọ Thành

6.2

9.0

9.4

24.60

5

Hà Thị Huệ

12C9

Đức Thành

7.0

9.25

7.6

23.85

3) Tổng hợp chung:

a) Tổng số học sinh dự thi theo môn của từng lớp:

Lớp

Toán

Văn

Hóa

Sinh

Sử

Địa

CD

NN

12A1

34

34

33

33

33

1

1

1

34

12A2

40

40

40

40

40

0

0

0

40

12A3

39

39

38

38

38

1

1

1

39

12A4

36

36

32

32

32

4

4

4

36

12A5

39

39

33

33

33

6