Thời khóa biểu lần 19 (Áp dụng từ 20/05/2019)

13/10/2018

 Xem TKB GV tại đây. Xem TKB lớp Tại đây Tải về máy  ở bảng dưới

 

TT

Nội dung

Tải về

1

TKB lần 1 (Áp dụng từ 27/08/2018)

Tải về

2

TKB lần 2 (Áp dụng từ 24/09/2018)

Tải về

3

TKB lần 3 (Áp dụng từ 15/10/2018)

Tải về

4

TKB lần 4 (Áp dụng từ 22/10/2018)

Tải về

5

TKB lần 5 (Áp dụng từ 28/10/2018) 

Tải về 

6

TKB lần 6 (Áp dụng từ 05/11/2018) 

Tải về 

7 TKB lần 7 (Áp dụng từ 19/11/2018) Tải về
8 TKB lần 8 (Áp dụng từ 26/11/2018) Tải về
9 TKB lần 9 (Áp dụng từ 17/12/2018) Tải về
10 TKB lần 10 (Áp dụng từ 07/01/2019) Tải về
12 TKB lần 12 (Áp dụng từ 04/02/2019) Tải về
13 TKB lần13 (Áp dụng từ 18/2/2019)  Tải về
14 TKB lần 14 (Áp dụng từ 04/3/2019) Tải về
15 TKB lần 15 (Áp dụng từ 25/3/2019) Tải về
16 TKB lần 16 (Áp dụng từ 14/4/2019) Tải về
17 TKB lần 17 (Áp dụng từ 22/4/2019) Tải về
18 TKB lần 18 (Áp dụng từ 06/4/2019) Tải về
19 TKB lần 19 (Áp dụng từ 20/5/2019) Tải về

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn