LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

CHI ỦY KHOÁ XIV (2015-2020)

3/8/2015

 

 

 

 

Bí thư chi bộ: Ths. NGUYỄN VĂN NGOẠN

Ngày sinh: 01/04/1963

Quê quán: Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán học.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp tỉnh.

Điện thoại: 0983630125

 

Phó Bí thư chi bộ: Ths. NGUYỄN BÁ THUỶ

Ngày sinh: 19/09/1976

Quê quán: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Toán học.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp tỉnh.

Điện thoại: 0984976308

Email: Thuynb.byt@nghean.edu.vn

 

UV BCH chi bộ: Ths. Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh: 31/07/1976

Quê quán: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Hồng Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Ngữ văn.

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0983681621

 

UV BCH chi bộ: Ths. ĐẶNG PHÚC DŨNG

Ngày sinh: 30/04/1977

Quê quán: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Thị trấn Yên Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Vật lý; Thạc sĩ QLGD

Danh hiệu thi đua cao nhất: GVDG, CSTĐ cấp cơ sở.

Điện thoại: 0983630500

 

 

UV BCH chi bộ: CN. NGUYỄN MINH HẢI

Ngày sinh: 09/11/1979

Quê quán: Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Đ/c thường trú: Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An

Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán-Tin

Điện thoại: 09836681123

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn