LIÊN KẾT WEBSITE

 

 

 

Thống kê
Trực tuyến:
Truy cập:
ĐỒNG HỒ

Thời khoá biểu lần 8 (03/02/2014)

5/4/2012

Xem tại đây. Tải về ở bảng dưới

TKB lần 1

Thực hiện từ ngày 19/08/2013

Tải về

TKB lần 2

Thực hiện từ ngày 23/09/2013

Tải về

TKB lần 3

Thực hiện từ ngày 21/10/2013

Tải về

TKB lần 4

Thực hiện từ ngày 28/10/2013

Tải về

TKB lần 5

Thực hiện từ ngày 04/11/2013

Tải về

TKB lần 6 Thực hiện từ ngày 09/12/2013 Tải về
TKB lần 7 Thực hiện từ ngày 06/01/2014 Tải về
TKB lần 8 Thực hiện từ ngày 03/02/2014 Tải về
 

Liên quan

 Bản quyền website thuộc về Trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: Chi uỷ - Ban giám hiệu Trường THPT Bắc Yên Thành

Email: thuynb.byt@nghean.edu.vn